Alan Tudyk is a lot of fun and I’m glad he’s finally got his own show. This looks entertaining. #ResidentAlien #AlanTudyk #reaction The Pineys Books 1-3: Wokeistan: A Novel: Brighteon: Bitchute: YouTube: Patreon: The Webcomic Factory: